Pakiet II Księga Przychodów i Rozchodów-KPiR

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

 • kwalifikacja dowodów księgowych do księgowania,
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji:
  • środków trwałych,
  • wyposażenia,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • naliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie raportu o wysokości podatku dochodowego (PIT 5),

Ewidencje VAT

 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE,
 • naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego,
 • sporządzanie deklaracji VAT – 7,

Zarządzanie kadrami

szczegółowa oferta zarządzania kadrami

Usługi dodatkowe

szczegółowa oferta usług dodatkowych

Powyższy pakiet obejmuje ponadto:

 • przygotowywanie innych dokumentów (NIP 2, VAT R, VAT Z )
 • przygotowywanie dokumentacji do kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz
  Inspekcji Celnej,
 • przygotowywanie wniosków o niezaleganie z podatkami oraz składkami ZUS,
 • składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w urzędach skarbowych w imieniu podatnika.