Oferta

Art.61§1. Kodeksu Karnego Skarbowego:
Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Jesteśmy profesjonalistami !
Ponosimy pełną odpowiedzialność, za wykonywane przez nas usługi.

Pakiet I Księgi Rachunkowe
Prowadzenie ksiąg rachunkowych, Ewidencje VAT, Obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS, PIP oraz Inspekcji Celnej, Prowadzenie ewidencji środków trwałych. Deklaracje INTRASTAT, Obsługa kadr.

Pakiet II Księga Przychodów i Rozchodów-KPiR
Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, Ewidencje VAT, Obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS, PIP oraz Inspekcji Celnej, Prowadzenie ewidencji środków trwałych, Deklaracje INTRASTAT, Obsługa kadr.

Pakiet III Przychód ewidencjonowany -Ryczałt
Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, Ewidencje VAT, Obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS, PIP oraz Inspekcji Celnej, Prowadzenie ewidencji środków trwałych, Deklaracje INTRASTAT, Obsługa kadr.

Pakiet IV Kadry i płace
Zarządzanie kadrami, Obsługa kontroli ZUS oraz PIP.

Pakiet V Audyt
Kontrola poprawności prowadzenia księgowości przez osoby samodzielnie prowadzące księgowość własnej firmy.

Pakiet VI Nadzór księgowy
Nadzór księgowy jest usługą wspierania wymienionych służb w zakresie kontroli prawidłowości prowadzenia księgowości i obsługi kadrowej.

Pakiet VII Wirtualne biuro
Wirtualne biuro jest nowoczesną usługą skierowaną do mobilnych przedsiębiorców, którzy znaczną cześć czasu spędzają poza siedzibą firmy.