Pakiet IV – Kadry I płace

Zarządzanie kadrami

 • prowadzenie akt osobowych,
 • przechowywanie akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji pracowników,
 • prowadzenie kart urlopowych,
 • prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń,
 • prowadzenie rejestru absencji chorobowych,
 • przygotowywanie regulaminów pracy,
 • przygotowywanie umów o pracę,
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do umów,
 • przygotowywanie świadectw pracy,
 • naliczanie płac i sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,
 • sporządzanie raportu o wysokości podatku dochodowego (PIT 4),
 • naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS,
 • organizacja szkoleń BHP,
 • reprezentowanie w czasie kontroli PIP, ZUS,
 • sporządzanie deklaracji PIT-8B, PIT-11, PIT-4R.


Usługi dodatkowe