Filozofia rozwoju

Międzynarodowe certyfikaty

Od roku 2007 posiadamy wdrożone międzynarodowe systemy:
ISO 9001 – System zarządzania jakością
ISO 27001 – System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Każdego roku jesteśmy poddawani dokładnemu audytowi przez jednostkę certyfikacyjną, która potwierdza działanie systemów w naszej firmie i ich doskonalenie.
Świadomość osiągnięcia wysokiego poziomu zarówno w jakości świadczonych usług, jak również w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych i przechowywanych informacji zmotywowało nas do wystąpienia z wnioskiem o certyfikację ISO.
Dzisiaj posiadanie certyfikatów zobowiązuje nas do doskonalenia wdrożonych systemów.

Kaizen

To filozofia nieustannego doskonalenia się.

Dzięki usprawnianiu przepływu informacji w firmie, sposobu organizacji pracy na poszczególnych stanowiskach oraz drobnych procesów w codziennej pracy, stale poprawiamy jakość naszych usług o czym mogą świadczyć setki zadowolonych klientów.

Akademia PACTUM

Akademia PACTUM ma na celu ciągły rozwój pracowników oraz klientów.

To system szkoleń wewnętrznych, udoskonalających wiedzę i kompetencje potrzebne do pracy, i rozwijających w dziedzinach wykraczających poza zakres obowiązków.

To także szkolenia dedykowane podmiotom zewnętrznym, z których mogą skorzystać klienci Kancelarii.