Usługi dodatkowe

Usługi Dodatkowe

  • Przygotowanie polityki rachunkowości
  • Zakładanie i likwidacja spółek
  • Przygotowanie umowy spółki
  • Przygotowanie dokumentów sądowych
  • Pomoc w przekształcaniu spółek
  • Analiza sprawozdań finansowych
  • Windykacja pozasądowa
  • Sporządzanie pozwów o zapłatę
  • Wysyłanie wezwań do zapłaty