FAQ

Jakie informacje mogę uzyskać bez podpisania umowy?

Nie będąc naszym klientem każdy może umówić się na spotkanie z konsultantem i uzyskać niezbędne informacje dotyczące zasad współpracy z PACTUM, jak również wszelkie informacje dotyczące rozpoczęcia działalności. Nasi konsultanci również udzielą pomocy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Nie pobieramy z tego tytułu żadnych opłat i nie osoba korzystająca z tego rodzaju porady, nie jest zobowiązana do podpisania umowy z PACTUM.

Jakie warunki muszę spełnić, żeby zostać klientem PACTUM?

Jedynym warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej, lub zamiar jej rozpoczęcia.

Z kim powinienem się skontaktować w celu skorzystania z usług?

W przypadku zainteresowania naszymi usługami wystarczy zadzwonić na infolinię 801 000 106

Na jaki okres zostaje zawarta umowa o obsługę?

Umowa standardowo zostaje zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Na życzenie klienta istnieje możliwość negocjowania warunków umowy.

Umowa podpisana i co dalej?

Po podpisaniu umowy nasi konsultanci przeprowadzają instruktaż na temat zasad współpracy z PACTUM, oraz udzielają podstawowych informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem określonej branży, w której klient będzie prowadził działalność.
Nowy klient otrzymuje pisemne informacje z danymi kontaktowymi naszych pracowników, którzy będą prowadzili jego obsługę, oraz inne niezbędne informacje dotyczące współpracy i prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy do obsługi mojej firmy zostaną wyznaczone określone osoby, czy też te osoby będą się zmieniać?

Po podpisaniu umowy klient zostaje oddany pod opiekę osobistej księgowej, oraz osobistej specjalistki ds. kadr i płac.

W jaki sposób muszę dostarczać dokumenty księgowe?

Dokumenty księgowe klient może dostarczać osobiście do siedziby PACTUM, lub wysyłać kurierem na nasz koszt.

W jaki sposób mogę się komunikować z osobami, które prowadzą obsługę mojej firmy?

Klient może kontaktować się telefonicznie, lub za pomocą poczty elektronicznej.

Jakie wsparcie otrzymam ze strony PACTUM w przypadku kontroli ze strony organów podatkowych, ZUS lub Państwowej Inspekcji Pracy?

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa osoba umocowana ze strony PACTUM obsługuje kontrole organów podatkowych, ZUS oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Większość kontroli odbywa się w siedzibie PACTUM bez udziału klienta.

Czy udzielane porady są dodatkowo płatne?

Nie. Za udzielanie porad, nie pobieramy dodatkowego wynagrodzenia.

Czy będę mógł skorzystać z porad prawnych?

Tak. Cyklicznie organizowane są indywidualne spotkania z prawnikiem na koszt PACTUM, w czasie których można uzyskać dowolną poradę prawną.

Czy PACTUM posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności?

Tak. Posiadamy jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności do wysokości 15 000 EUR na każde zdarzenie.