RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest PACTUM Kancelaria Finansowa Ryszard Tutko Jolanta Tutko S. J. z siedzibą w Kielcach pod adresem ul. Klonowa 55, 25-553 Kielce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345821, NIP: 9591578734 , REGON: 292818547 zwaną dalej: Kancelarią. Z Kancelarią można skontaktować się poprzez pocztę e-mail: iodo@pactum.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 41 347 70 30 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Pani/a dane przetwarzane będą w celu zawarcia umowy oraz jej wykonania na podstawie
art. 6 ust 1 pkt b i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO.
3. W celu realizacji dostawy bądź usługi w niektórych sytuacjach będziemy przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, wyłącznie następującym grupą odbiorców:

  1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, którym dostęp do danych jest niezbędny do wykonania swoich obowiązków,

  2. podmiotom przetwarzającym, którym Administrator powierzy przetwarzanie,

  3. innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, kancelariom prawnym, jeśli będzie to uzasadnione.

4. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do pięciu lat po zakończeniu realizacji umowy a w zakresie niezbędnym do celów rachunkowych przez czas wymagany przepisami prawa.

5. Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz do prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy oraz zrealizowania umowy.