Pakiet V – Audyt

Audyt.

Kontrola poprawności prowadzenia księgowości przez osoby samodzielnie prowadzące księgowość własnej firmy. Audyt przeprowadzają certyfikowani księgowi.

Księgowość – kontrola:

  • prawidłowości zapisów w księgach (rachunkowych, przychodów i rozchodów)
  • prawidłowości odliczania kosztów,
  • prawidłowości prowadzenia ewidencji VAT,
  • innych ewidencji (środki trwałe, ewidencja wyposażenia, kartoteki wynagrodzeń)
  • prawidłowości sporządzenia deklaracji podatkowych,


Kadry – kontrola:

  • prawidłowości sporządzania dokumentów pracowniczych ( umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, świadectwa pracy itp )
  • prawidłowości prowadzenia akt osobowych ( zgodność z wymogami Kodeksu Pracy )
  • prawidłowości sporządania list płac,
  • prawidłowość sporządzania deklaracji ZUS

 

Kancelaria ponosi odpowiedzialność w zakresie przeprowadzonego audytu.