Pakiet VII Wirtualne biuro

Wirtualne biuro

Wirtualne biuro jest nowoczesną usługą skierowaną do mobilnych przedsiębiorców, którzy znaczną cześć czasu spędzają poza siedzibą firmy. Zakres usługi:

 • udostępnienie adresu siedziby firmy,
 • odbiór korespondencji,
 • skanowanie i przesyłanie korespondencji pocztą e-mail,
 • obsługa telefonu i faksu,
 • udostępnienie lokalu na spotkania biznesowe,
 • przechowywanie dokumentów,
 • wynajem sali konferencyjnej lub szkoleniowej,
 • inne czynności indywidualnie ustalone z Klientem.


Usługa wirtualnego biura pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów utrzymania biura oraz personelu. Zapewniamy:

 • profesjonalną obsługę,
 • zachowanie tajemnicy handlowej,
 • bezpieczeństwo danych.