Pakiet VI – Nadzór księgowy.

Nadzór księgowy

 

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców posiadających samodzielne służby finasowo-księgowe.

Nadzór księgowy jest usługą wspierania wymienionych służb w zakresie kontroli prawidłowości prowadzenia księgowości i obsługi kadrowej. Nadzór może być prowadzony okresowo lub ciągle.

Korzystając z usługi Klient otrzymuje możliwość bieżących konsultacji z osobą nadzorującą za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji lub osobiście.

Jesteśmy w stanie zapewnić zdalny dostęp do systemu księgowego klienta, który umożliwia bieżące monitorowanie przebiegu procesów finansowo-księgowych jak również kadrowych.


Kancelaria ponosi odpowiedzialność w zakresie prowadzonego nadzoru.

Korzystając z usługi Klient w ramach pakietu korzysta z pełnego zakresu usług dodatkowych.

Usługi dodatkowe

szczegółowa oferta usług dodatkowych