Pakiet III – Przychód ewidencjonowany – Ryczałt

Prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego:

 • naliczanie podatku zryczałtowanego na podstawie ewidencji sprzedaży,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,

Ewidencje VAT

 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE,
 • naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego,
 • sporządzanie deklaracji VAT – 7,

Zarządzanie kadrami

Usługi dodatkowe

 

Powyższy pakiet obejmuje ponadto:

 • przygotowywanie innych dokumentów ( NIP 1, NIP 2, VAT R, VAT Z )
 • obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Celnej:
  • udzielanie wyjaśnień,
  • sporządzanie odwołań od decyzji organów kontrolnych,
 • przygotowywanie wniosków o niezaleganie z podatkami oraz składkami ZUS,
 • składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w urzędach skarbowych w imieniu podatnika.