Pakiet III – Przychód ewidencjonowany – Ryczałt

Prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego:

  • naliczanie podatku zryczałtowanego na podstawie ewidencji sprzedaży,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,

Ewidencje VAT

  • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
  • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE,
  • naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego,
  • sporządzanie deklaracji VAT – 7,

Zarządzanie kadrami

Usługi dodatkowe

 

Powyższy pakiet obejmuje ponadto:

  • przygotowywanie innych dokumentów ( NIP 1, NIP 2, VAT R, VAT Z )
  • przygotowywanie dokumentacji do kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Celnej:
  • przygotowywanie wniosków o niezaleganie z podatkami oraz składkami ZUS,
  • składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w urzędach skarbowych w imieniu podatnika.