Dlaczego chcesz zostać przedsiębiorcą?

Wbrew pozorom jest to bardzo istotne pytanie. Od odpowiedzi na nie zależy to, w jaki sposób będziesz planować wszelkie przedsięwzięcia. Przedsiębiorstwa różnią się między sobą nie tylko rodzajem działalności, lecz również sposobem jej realizacji.

Odpowiedź na to pytanie pozwala na zrozumienie, że nie da się zastosować jednego wzorca zachowań w realizacji celów w różnych przedsiębiorstwach. Ponieważ to właśnie cel determinuje działanie. Zakładanie firmy nigdy nie jest, a przynajmniej nie powinno być celem samym w sobie.

Prowadzenie firmy jest sposobem na osiąganie innych celów. Celów wyższego rzędu.
Celem prowadzenia biznesu może być chęć zdobycia środków na życie, uzyskanie lepszego statusu materialnego, może też być sposobem na realizację swoich pasji.

Może też istnieć wiele innych powodów.
Jeśli zamierzasz prowadzić firmę głównie dlatego, żeby zarabiać jak najwięcej pieniędzy, to nie będzie dla niego miało większego znaczenia jaki rodzaj biznesu chcesz prowadzić. Istotne jest to, żeby działalność przynosiła jak największe zyski.
Jeśli natomiast biznes jest dla ciebie głównie sposobem na realizację swoich życiowych pasji, których nie może realizować w inny sposób, to kwestie materialne będą kwestią wtórną.

W tym przypadku istotny będzie rodzaj działalności, a mniej istotny poziom zysków, które dzięki temu można uzyskać.
Najlepiej jeśli się powiąże wszystkie cele i biznes będzie realizacją pasji, będąc jednocześnie źródłem przyzwoitego dochodu.

Samo prowadzenie biznesu również może stać się pasją. Jednak do tego dochodzi się znacznie później.
Odpowiedz sobie na powyższe pytanie, zanim przejdziesz do kolejnego etapu.

Dodaj komentarz