Blog

Biznes jest dla każdego

Jaką wybrać formę opodatkowania?

Rozpoczynając działalność gospodarczą musisz wybrać odpowiednią formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Generalnie podatki dochodowe dzielą się na podatki od osób fizycznych i podatek od osób prawnych. Podatek od osób prawnych jest tylko jeden i wynosi 19%....

czytaj dalej

Spółka z o.o. komandytowa

Spółka z o.o. komandytowa jest zwykłą spółką komandytową, lecz jednak wymaga odrębnego omówienia. Tego rodzaju spółki cieszą się dużym zainteresowaniem wśród biznesmenów, szczególnie takich, którzy już osiągnęli wysoki poziom obrotów, lub działają w branżach o dużym...

czytaj dalej

Spółka akcyjna

Spółkę akcyjna omówię pobieżnie ponieważ jest to zaawansowana forma prowadzenia działalności i jeśli ktoś zdecyduje się na założenie takiej spółki, to na pewno znajdzie na ten temat wiele informacji. Ta forma działalności nie jest zbyt popularna wśród początkujących...

czytaj dalej

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest specyficzną spółką osobową prawa handlowego. Składa się z komplementariuszy i komandytariuszy. Komplementariusz i komandytariusz są wspólnikami spółki komandytowej. Spółka komandytowa różni się tym od pozostałych spółek osobowych, że...

czytaj dalej

Spółka partnerska

Spółka partnerska jest spółką osobową, jednak różni się od pozostałych spółek osobowych tym, że wspólnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Spółka partnerska jest przeznaczona dla wspólnego prowadzenia działalności przez przedstawicieli wolnych zawodów. Nie można...

czytaj dalej

Spółka jawna

Spółka jawna jest również spółkę osobową i strukturą przypomina spółkę cywilną. W tym przypadku jest to już spółka prawa handlowego. To znaczy, że sposób jej funkcjonowania nie określa już Kodeks Cywilny, lecz Kodeks Spółek Handlowych. Założenie spółki cywilnej wymaga...

czytaj dalej

Spółka cywilna

Jest to najprostsza do założenia spółka. Wystarczy bowiem sporządzić umowę na kartce papieru i zgłosić ten fakt w urzędzie gminy. Umowa spółki cywilnej nie wymaga aktu notarialnego. Funkcjonowanie spółki cywilnej określa Kodeks Cywilny, dlatego też nazywa się spółką...

czytaj dalej