ISO9001

Zasadniczym celem strategii PACTUM Kancelarii Finansowej S.J. jest zaspokajanie potrzeb Klientów poprzez budowanie z nimi trwałych relacji oraz współuczestnictwo w ich rozwoju poprzez stworzenie systemu usług pakietowych. Stawiamy czoła konkurencji oraz rosnącym potrzebom rynku. W naszych działaniach znacznie występujemy poza ramy podstawowej działalności jaką są usługi księgowe. Dzięki systemowi usług pakietowych Klient otrzymuje dodatkowo pakiet usług dodanych bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Poprzez wdrożenia sprawdzonych metod zarządzania takich jak KAIZEN dążymy do doskonałości we wszystkim co robimy. Staramy się stale tworzyć nowoczesne rozwiązania zmierzające do udoskonalenia obsługi Klienta. Staramy się doprowadzić do perfekcji wszelkie działania, których nadrzędnym celem jest stworzenie usług najwyższej jakości. Nasze przedsiębiorstwo reaguje na potrzeby Klientów poprzez badanie ich stopnia zadowolenia i ciągłe doskonalenie funkcjonujących w naszej firmie procesów.

Gwarantem realizacji przedstawionych w niniejszej Polityce Jakości celów jest profesjonalizm pracowników PACTUM Kancelarii Finansowej S.J., adekwatny do rosnących oczekiwań Klientów oraz świadomość bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przez nas danych finansowych. Realizujemy Politykę Jakości w oparciu o udokumentowany i wdrożony System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Skuteczność i sprawność Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością jest przedmiotem stałej troski całego Kierownictwa. Dyrekcja oraz wszyscy pracownicy PACTUM Kancelarii Finansowej S.J. zobowiązują się do przestrzegania Polityki Jakości.

Dyrektor Operacyjny
Ryszard Tutko

 

Dnia 21.12.2007 decyzją jednostki certyfikacyjnej: BSI Management Systems przyznano nam Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą : ISO 9001:2008

 

Jako pierwszy podmiot w Polsce świadczący usługi księgowo-kadrowe uzyskaliśmy również Certyfikat ISO 27001:2013
Zapytaj o ofertę. Infolinia 801 000 106