ISO27001
W trosce o bezpieczeństwo informacji i systemów informacyjnych, oraz mając świadomość ich znaczenia dla funkcjonowania PACTUM Kancelarii Finansowej S.J., ustanawiam System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001:2013 i deklaruję przeznaczenie zasobów niezbędnych dla jego prawidłowego funkcjonowania. Zakres SZBI obejmuje wszystkie usługi realizowane przez PACTUM Kancelaria Finansowa S.J.
Podstawowymi celami wdrożenia SZBI są:

  1. ochrona zasobów informacyjnych firmy i jej Klientów,
  2. zapewnienie poufności, integralności i dostępności zasobów,
  3. zapewnienie zgodnego z prawem przetwarzania informacji,
  4. realizacja wymagań bezpieczeństwa stawianych przez Klientów,
  5. ochrona wizerunku Przedsiębiorstwa.
Cele te są podstawą do wyznaczania priorytetów postępowania z ryzykiem oraz celów szczegółowych SZBI. Kryteriami oceny ryzyka przyjętymi w PACTUM Kancelaria Finansowa są: wartość i wrażliwość aktywów informacyjnych, ranga i poziom zagrożenia oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Kryteria są wykorzystywane zgodnie z przyjętą metodologią szacowania ryzyka. Zobowiązuję wszystkich pracowników do stosowania postanowień niniejszej polityki oraz pozostałej dokumentacji SZBI, a także aktywnego uczestnictwa w doskonaleniu systemu.
Dyrektor Generalny
Ryszard Tutko
Dnia 21.12.2007 decyzją jednostki certyfikacyjnej: BSI Management Systems przyznano nam Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z międzynarodową normą :ISO 27001:2013 Poniżej przedstawiamy deklaracje stosowania zabezpieczeń w PACTUM Kancelarii Finansowej, która zawiera opis wszystkich zabezpieczeń jakie zostały wdrożone w naszej organizacji.

 

Jako pierwszy podmiot w Polsce świadczący usługi księgowo-kadrowe uzyskaliśmy również Certyfikat ISO 27001:2013
Zapytaj o ofertę. Infolinia 801 000 106