Czy PACTUM posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności?

Tak. Posiadamy jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności do wysokości 15 000 EUR na każde zdarzenie.

Posted in: Polskie

Zapytaj o ofertę. Infolinia 801 000 106