Etyka

PACTUM Kancelaria Finansowa jest sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Tym samym deklarujemy stosowanie zasad określonych w Kodeksie

W naszej działalności stosujemy i propagujemy zasady wykonywania zawodu księgowego przez osoby o najwyższych kompetencjach, oraz wysokich walorach moralnych. W codziennej działalności wykraczamy znacznie poza zasady określone w Kodeksie stosując i propagując podobne zasady w ogólnie pojętej działalności biznesowej.

Przyjmując deklarację Kodeksu oddajemy się pod jurysdykcję Komisji Etyki przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad Kodeksu Klient PACTUM ma prawo poinformować o takim fakcie Komisję Etyki.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Komisja Etyki.
ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa
tel.( 22 ) 622-83-26 do 29, 622-77-39
fax. ( 22 ) 22 622-77-81

 

Zapytaj o ofertę. Infolinia 801 000 106